1- TEKLİFLER:

1/1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy) mevkiinde 1991 parselde bulunan 181/5490 hisse paylı 151,46 m² taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı. 

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi, 844 ada 4, 5, 6, 8 parseller imar planında otel alanı ve rekreasyon alanında kaldığından satın alınması ile ilgili yazısı. 

1/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Bakır Sokak 741 ada 93 parselde bulunan taşınmaz imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı. 

1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Bakır Sokak 833 ada 1 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy), mevkiinde 13 parselde bulunan 1/20 hisse paylı 289 m² ve 1/40 hisse paylı 144,5 m² toplamda 433,50 m² taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.
 
1/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy), mevkiinde 1991 parselde bulunan 341/5490 hisse paylı 285,35 m² taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı. 
 
1/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Bakır Sokak 63 ada 1 parsel bulunan taşınmaz imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak 33 ada 57 parselde bulunan taşınmaz imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Bakır Sokak 17 ada 26 parselde bulunan taşınmaz imar planında park ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Bakır Sokak 2685 parselde bulunan taşınmaz imar planında yeşil alanda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı. 
 
1/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Bakır Sokak 6 ada 11 parselde bulunan taşınmaz imar planında park ve yol alanında kaldığından 

1/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy), mevkiinde 32 parselde bulunan 322,11m² taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

1/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 194 ada 14 parselde bulunan taşınmazın imar planında yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Osmaniye Mahallesi 1158 ada 11 parselde bulunan taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.
 
1/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel sayılı taşınmazlara ait Uygulama İmar Planı değişikliği işleminin iptali ile ilgili yazısı.

1/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2018 tarih ve 2018/1492 sayılı sayılı kararıyla Gemlik ilçe sınırları içerisinde yer alan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı korozif ve toksik maddelere yönelik 1/1000 ölçekli imar planı hükmü ile ilgili yazısı.

1/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 125 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazlarla ilgili yazısı. 

1/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Halitpaşa 4 pafta 321 ada 7 parselde bulunan taşınmaz imar planında kent müzesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR:
 
2/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22A11C/4A-4B-3A paftalar muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu ekli krokide gösterilen alanda yol genişliklerinin arttırılması ile ilgili 26.02.2019 tarihli raporu. 

2/2- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 adalar ve muhtelif parseller ile ilgili 26.02.2019 tarihli raporu. 
 
2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi’nde Kurşunlu 2 nolu bölgeye 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanması ile ilgili 26.02.2019 tarihli raporu. 

2/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 16 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 26.02.2019 tarihli raporu. 
 
2/5- Milli Eğitim ve Spor Komisyonu’nun, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 142 ada batı yönü karşısında plana işlenmiş sahil dolgu alanında bulunan koordinatları çerçevesinde açık çay bahçesi ile ilgili raporu.