Belediye Başkanlarımız

Gemlik'te belediye örgütü 20 Nisan 1294 (3 Mayıs 1878) tarihinde kurulmuştur. Belediyenin ilk kuruluşundan başlayarak 1914 yılına gelinceye değin, nüfusun çoğunluğu Rumlardan oluştuğu için, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri Rum kökenli Osmanlı yurttaşları görev almışlardır. 1914'te Osmanlı hükümeti bu durumu değiştirebilmek için Umurbey'i Gemlik belediye sınırları içine almış ve böylelikle Ömer Efendi (Çırgan) ilk Müslüman belediye başkanı seçilmiştir.

Örneğin 1324 H. (1906) ve 1324 H. (1907) tarihli Hudavendigar Vilayeti Salnameleri'nde belediye örgütü şöyle belirtilmekte:

1324 H. (1906) : Reis, Andriko Efendi. Aza (üyeler) : Petraki, Sinodi, Armudiyus, Dikni veArkiyani efendiler

Katip, Halil efendi, Tabip, Todoraki efendi.

1325 H. (1907) : Reis, Andriko Efendi. Aza (üyeler) : Petraki, Sinodi, Papaz oğlu İspro, Hacı oğlu Diomidi ve Hiristo efendiler.

Katip, Halil efendi, Tabip, Todoraki efendi.

Daha önceki yıllarda kimlerin belediye başkanı olarak görev yaptıklarına ilişkin bilgiler sağlıklı değildir. Osmanlı dönemi ancak elde edilebilen verilere göre olmak üzere, Gemlik Belediyesi'nin kuruluşundan bu yana görev yapan belediye başkanları şunlardır:

Başkan Görev Yılı
Hüseyin Çavuş 1877
Leonidi Efendi 1878
Mehmet Rüştü Efendi 1888
Nuri Bey 1890
Dimitrius Efendi 1892
Andriko Efendi 1896
Corci Efendi 1901
Andriko Efendi 1904
Armut Yanor Efendi 1097
Yavaş oğlu Corci 1912
Restim Kiryako 1914
Ömer Efendi (Çırgan, Umurbey ile birleştirilip Müslüman / Türk nüfus çoğunluğu sağlanarak) 1914
Kamil Efendi 1915
Cevdet Efendi 1915
Galip Bey 1916
Ömer Efendi (2.kez) 1916
Galip Bey (2.kez) 1919
Anastas Efendi 1920
Dr. Ziya Kaya 1922 - 1933
Eşref Dinçer 1933 - 1938
İzzettin Turhangil 1938 - 1939
Nurettin Kumla 1939 - 1940
Eşref Dinçer (2.kez) 1940 - 1941
Muhtar Alemdar 1941 - 1942
DR. A. Sami Arseven 1942 - 1946
Daniş Ekim 1946 - 1950
Dr. Ziya Kaya (2.kez) 1950 - 1953
Hüsamettin Öktem 1953 - 1956
Hüseyin Avni Beceren 1956 - 1958
Necati Arda 1958 - 1959
Hüsamettin Öktem (2. kez) 1959 - 1960
Kemal Diniz 1960 - 1961
M. Emin Dalkıran 1961 - 1972
İbrahim Onur 1972 - 1973
İbrahim Akıt 1973 - 1980
Şahabettin Cantay 1980 - 1984
İ. Hakkı Çakır 1984 - 1989
Nezih Dimili 1989 - 1994
Nurettin Avcı 1994 - 1999
Mehmet Turgut 1999 - 2009
Fatih Mehmet Güler 2009 - 2010
Refik YILMAZ (vekil) 2010 - 2014
Necdet ERSOY 2014 - 2014
Refik YILMAZ 2014 - 2019
Mehmet Uğur SERTASLAN 2019 - 2024
Şükrü DEVİREN 2024 -
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.