Encümen

Tefik KALDIRIM

Cumhuriyet Halk Partisi

Mahir DAĞ

Cumhuriyet Halk Partisi

Emrah KESKİNDEN

Milliyetçi Hareket Partisi

Mustafa ŞENER

İmar ve Şehircilik Müdürü

Faruk BİLGİLİ

Yazı İşleri Müdürü

Emine A.TÜMER

Mali Hizmetler Müdürü

   
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.