1- TEKLİFLER:


1/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün resmi yazısına istinaden Bütçe İçi İşletme (GEMTAR)’ın Kurulması için alınan 02.06.2021 tarihli ve 2021/ 92 sayılı Meclis Kararında düzeltme yapılması ile ilgili yazısı. 
 
1/2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Ülkemizi, Şehrimizi ve İlçemizi temsil noktasında önem arz eden, gecikmesinde sakınca oluşturabilecek durumlar ve ivedi yapılması gereken yurtdışı görevlendirmelerin Gemlik Belediye Meclisinin tatil dönemine rast gelen veya toplantı tarihleri dışında oluşacak münhasıran Gemlik Belediye Başkanı ve heyeti veya Belediye personeli görevlendirmelerinin Gemlik Belediye Başkanı onayı ile yapılması ile ilgili yazısı.


1/3- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Belediyemizce 2016/181 sayılı Meclis Kararı ile kamulaştırması yapılan İlçemiz Hamidiye Mah. 770 Ada 8 Nolu parsel için vatandaş tarafından verilen 21.04.2021 tarihli dilekçe ile ilgili yazısı.


1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Hisar Mahallesi 207 ada 2 parsel numaralı 179,78 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı ile ilgili yazısı. 
 
1/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Cihatlı Mahallesinde Belediyemizin yapmış olduğu Sosyal Konutlar için Belediyemiz ile hak sahipleri arasında imzalanan Sosyal Konut Tahsis Sözleşmesi'nin Tahsis bedeli ve ödemeler Madde 4'ün 2. bendi (a) fıkrasında belirtilen taksitler "anahtar teslimini takip eden ayın 1'i ile 15'i arasında ödenmeye başlanacaktır." denmekte olup, vatandaşların emekli ve dar gelirli olması nedeniyle ödemelerin ay sonuna kadar uzatılması ile ilgili yazısı,


1/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Dr. Ziya Kaya Mah. Kapalı pazar da Cumartesi günü kurulmakta olan pazaryerinin iptali ve yeniden düzenleme yapılması ile ilgili yazısı.


1/7- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde Üniversite Ek Hizmet Binasının yapılması işi için İlçemizde faaliyet gösteren odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları sanayi kuruluşları, esnaflarımız ve yardımsever vatandaşlarımızdan şartlı bağışların kabul edilebilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ve Uludağ Üniversitesi, Borusan Kocabıyık Vakfı ve Gemlik Belediyesi arasında protokol imzalanması ile ilgili yazısı. 


1/8- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, İlimizin ve İlçemizin uluslar arası alanlarda temsilini güçlü ve etkili bir şekilde sağlamak, turizm tesisi kurmak ve Bursa'da turizmin gelişmesi adına projeler üretmek amacı ile kurulmuş olan Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'ne üye olunması ile ilgili yazısı. 


1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 3 Temmuz 1979 tarihinde öldürülen Avukat M. Cengiz GÖRAL'ın hatırasını yaşatmak adına İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülen herhangi bir sokağa ya da caddeye isminin verilmesi ile ilgili yazısı.


1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 596 ada 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 63-78-81 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.


1/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2247 ada 31 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan su deposunun yapımından vazgeçilmesi doğrultusunda Orhaniye Mahallesi, 1416 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısı. 


2- RAPORLAR


2/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan duyuru (anons) sistemleri ile ilgili 16.08.2021 tarihli raporu.


2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Güvenli Mahallesi, 130 ada 12 parsel Belediyemiz mülkiyetinde olup mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Parselin bitişiğindeki 130 ada 11 parselin de Mesire Alanı olarak değerlendirilmesi ile ilgili 19.08.2021 tarihli raporu.


2/3- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Feyziye Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu. 
 
2/4- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Hamidiyeköy Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.


2/5- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Fındıcak Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.
 
2/6- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Katırlı Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.


2/7- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Muratoba Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.


2/8- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyü

kşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Şahinyurdu Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.


2/9- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Şükriye Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.
 
2/10- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne değişen Adliye, Büyükkumla, Cihatlı, Engürücük, Gencali, Güvenli, Haydariye, Karacaali, Kurtul, Narlı, Yeniköy, Küçükkumla, Kurşunlu ve Umurbey Mahalleleri Kırsal Mahalle” olarak tüzel kişilik kazandırılması ile ilgili değerlendirmeler devam ettiğinden ek süre talep edilmesi ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.


2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada, 36 parsel ve Osmaniye Mahallesi 741 ada, 93 parselde bulunan taşınmazlar ile ilgili 23.08.2021 tarihli raporu 


2/12- İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi Celal Bayar Evleri olarak tanımlanan alanda bulunan yapıların mimari tip projesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 23.08.2021 tarihli raporu.


2/13- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına gelen askı itirazların değerlendirilmesi talebi ile ilgili 25.08.2021 tarihli raporu.