1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Hukuk Komisyonuna üye seçimi ile ilgili yazısı. 

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Kurşunlu Mahallesi, Karayolu Kamulaştırma ve Koruma Kuşağı Alanına ilişkin Kurşunlu 2 Nolu Bölge 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı. 

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Eşref Dinçer Mahallesi, 2656 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 1844 ada 22 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.
 
2- RAPORLAR

2/1- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2249 ada 7-8-9-10 nolu Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi ile ilgili raporu. 

2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Muratoba Mahallesi, 1652 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

2/3- İmar Komisyonu’nun, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu. 

2/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.

2/5- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.

2/6- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu , Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Büyükkumla ve Karacaali Mahalle sınırlarının belirlemesi ile ilgili müşterek raporu.