1- RAPORLAR

1/1- Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Kapalı pazaryerinin işletilmesiyle ilgili olarak, Belediyemiz ile Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında yapılan ve 20.08.2022 tarihinde sona eren protokolün yenilenmesi ile ilgili 27.09.2022 tarihli raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada, 11, 15, 24, 26 ve 20 parselin doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 27.09.2022 tarihli raporu. 

1/3- İmar komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmaniye Mahallesi 1158 ada 11 parselde bulunan taşınmazın satın alınması ile ilgili 28.09.2022 tarihli müşterek raporu.
 
1/ 4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel sayılı taşınmazlara ait Uygulama İmar Planı değişikliği işleminin iptali ile ilgili 27.09.2022 tarihli raporu. 
 
1/5- İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2019 tarihli 2018/600 Esas Nolu - 2019/154 sayı nolu kararıyla iptal edilen; Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili 27.09.2022 tarihli raporu.

1/6- İmar komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 157 ada 3 parsel, 291 ada 4 parsel ve 2247 ada 30 parsellerin, mülkiyeti belediyemize ait 157 ada 2 parselle takas yapılması talebi ile ilgili 28.09.2022 tarihli müşterek raporu.
 
1/7- İmar komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada 36 parsel nolu taşınmaz ile Osmaniye Mahallesi 741 ada 93 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 28.09.2022 tarihli müşterek raporu.
 
1/8- İmar komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi 432 ada 6 ve 7 parsellerin imar planında otopark alanında kaldığından, imar hakkının geri verilmesi veya kamulaştırma yapılması ile ilgili 28.09.2022 tarihli müşterek raporu.
 
1/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 16 ada 108, 124 ve 146 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 27.09.2022 tarihli raporu.

1/10- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarih 193 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Narlı Mahallesi Kırsal Mahalle Alanı sınırına gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2022 tarihli müşterek raporu.
 
1/11- İmar Komisyonu, Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarih 193 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Güvenli Mahallesi Kırsal Mahalle Alanı sınırına gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2022 tarihli müşterek raporu.

1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararların yerine getirilmesi işlemlerinde kullanılmak üzere yer tahsis edilmesi ile ilgili 06.10.2022 tarihli raporu. 

1/13- Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemizde faaliyet gösteren Amatör spor kulüplerinin taleplerinin değerlendirilmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile ilgili raporu. 
      
1/14- İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi 1842 ada 13-14-15-16 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 06.10.2022 tarihli raporu..
 
1/15- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 208 ada 10 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 06.10.2022 tarihli raporu.
 
1/16- İmar Komisyonu’nun, İİlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, 6219 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 06.10.2022 tarihli raporu.

1/17- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hisar Mahallesi, 492 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili değerlendirmeler devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi ile ilgili 06.10.2022 tarihli raporu. 
 
1/18- İmar Komisyonu’nun, Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 63, 78 ve 81 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 27.09.2022 tarihli raporu.