1-RAPORLAR
 
1/1- Hukuk Komisyonu’nun, Kültür İşleri Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili raporu.

1/2- Hukuk Komisyonu’nun, Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili raporu.
 
1/3- Hukuk Komisyonu’nun; 
• Gemlik Nakliyeciler Derneği tarafından verilen 01.09.2014 tarih ve 18229 sayılı dilekçe,
• Gemlik Nakliyeciler Derneği'nin Limanlar Bölgesindeki işletmelerin Belediye ile ilgili sıkıntılarını içeren dilekçenin Hukuk Komisyonuna havale edildiği, dilekçeyi ile alakalı komisyonun bu güne kadar toplanılmadığı, bölgedeki işletmelerinin sıkıntılarının devam ettiğini ve Hukuk komisyonun toplanarak dilekçe sahiplerine beklenen cevabı vermesi ,
• İlçemizdeki Cemevinin de camiler gibi ibadethane kabul edilerek, Belediyemizce eşit uygulama ve muafiyetlere tabi tutulması,
• Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı /İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Gönüllü İtfaiye Teşkilatı İçin Yer Tahsisi,
• Gemlik Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği ile ortak proje yapılması,
• İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün İlçemiz Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 128 ada 1 parsel de bulunan binanın Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gemlik Belediye Başkanlığı arasında Protokol yapılması konularının gündemden düşürülmesi ile ilgili raporu.

1/4- Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu İle Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemizde spor yapmakta olan ve Ulusal veya Uluslararası yarışmalarda derece alan sporcularımızı Belediyemizce ödüllendirilmesinin Amatör sporu teşvik edeceğini, gerekli çalışmanın yapılarak bu konuda yönetmelik hazırlanması ile ilgili müşterek raporu. 

1/5- Hukuk Komisyonu İle Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi’nde yapılan Toplu Konutların satışı, takası, kura yöntemiyle hak sahiplerinin bulunması ile ilgili müşterek raporu. 

1/6- Hukuk Komisyonu İle Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Gemlik Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfının kurulması ile ilgili müşterek raporu.
 
1/7- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Hamidiye Mahallesi, top sahası karşı aralığında yan yana bulunan 2 adet çocuk parkından, birine İbrahim PARLAK, diğer Çocuk Parkına İbrahim KARAASLAN isminin verilmesi ile ilgili 27.05.2024 tarihli raporu.

1/8- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 
a-Bazı binalarda cephe güzelleştirme çalışmalarının yapılması,
b-Avukat Özgür AKSOY adının Gemlik’teki bir kültür merkezine veya belediyemizin bir tesisine verilmesi,
c-İlçemizde yaşamış, ilçemize malolmuş ve yaptıkları işler ile simgelenmiş olan rahmetli büyüklerimizi yaşatabilmek adına iskele meydanındaki meyhanelerin önünde bulunan üçgen şeklindeki ismi bile bulunmayan ufak park alanına “Gemlik’in Simgeleri Parkı” ismi verilmesi,
d- Gemlik’imizin Şehidi Hava Astsubay Üstçavuş Mehmet Koray Pınar’ın ailesinin ikamet ettiği konutun cadde isminin Gül Caddesi’nden Şehit Mehmet Koray Pınar Caddesi olarak değiştirilmesi konuların gündemden düşürülmesi ile ilgili 27.05.2024 tarihli raporu.

1/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili 22.05.2024 tarihli raporu.

1/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi 1100 ada 17 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili 24.05.2024 tarihli raporu.

1/11- İmar Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, 2386 ada 3 parselde bulunan ve riskli yapı olarak tespit edilen Mehmet Gürbüz Sitesi B Bloğun yeniden yapılaşmasına ilişkin konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 24.05.2024 tarihli müşterek raporu.

1/12- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesinde yapılan 1437 ada 12 parsel ( eskisi 1437 ada 5 parsel) 3. Etapta bulunan ve tahsisi yapılmayan dairelerin sosyal konut statüsünden çıkarılması ve satışı ile ilgili 07.06.2024 tarihli müşterek raporu.
 
1/13- Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Belediyemiz mülkiyetinde ve kullanımında olan taşınmaz mülklerin üzerine GES (Güneş Enerji Sistemleri) kurulumu için ilgili kurumdan çağrı mektubu alınması ile ilgili 07.06.2024 tarihli müşterek raporu.

1/14- Hukuk Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 07.06.2024 tarihli raporu.
 
1/15- İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda yapı ruhsatı sonrası vize kontrol ücretlerinin tamamının inşaat m² si üzerinden hesaplanarak işyeri teslim tutanağı öncesinde tahsil edilmesi ile ilgili 07.06.2024 tarihli müşterek raporu.

1/16- İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan binaların çatılarına yapılmak istenen GES uygunluk yazısı almak için; GES Projelerinde Belediyemize sunulan GES projelerinden, proje inceleme bedeli alınması ile ilgili 07.06.2024 tarihli müşterek raporu.

1/17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz hesaplarına ve Belediyeye ait araçlara haciz konulamaması ile ilgili 07.06.2024 tarihli raporu.
 
1/18- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey (Bursa) 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı sınırlarında kalan Umurbey Mahallesi 1832 ada 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 07.06.2024 tarihli raporu.