1- RAPORLAR     

1/1- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun,  Çalgıcı Mektebi  ile bunlara tahsis edilen yerin ve alınan malzemelerin incelenmesi ile ilgili 09.06.2023 tarihli  raporu.

1/2- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,   İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 2563 ada 20 parselde bulunan ruhsatlı yapıya giriş yapılamaması konusunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili  06.06.2023 tarihli müşterek raporu.

1/3- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Köy tipi projelerine yönelik denetlenme ve harç muafiyetine ilişkin konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 06.06.2023 tarihli müşterek raporu.

1/4-  Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz  Hisar Mahallesi, 1292 Ada 7 Parselin cephe olduğu ve imar planında gözüken 7 m'lik yola ve Umurbey Mahallesi 243 Ada 5 Parselin cephe olduğu yola isim verilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hisar Mahallesi 198 ada 40 parselde bulunan taşınmazın, Belediye Hizmet Alanından çıkarılmasına ilişkin talebin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

1/6- Hukuk   Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Ahmet Dural Meydanındaki eski CIUS AVM binasının ikinci katında bulunan 4 adet ofisin 10 yıllığına tahsis edilmesi talebi ile  ilgili 07.07.2023 tarihli   müşterek raporu.

1/7- Hukuk Komisyonu’nun, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik  yapılması  ile ilgili  06.07.2023 tarihli raporu.

1/8- İmar  Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2385 Ada 1-2-3-4-5-6-7no’lu ve 2364 Ada 2-3 no’lu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların  değerlendirilmesi ile ilgili 06.07.2023 tarihli raporu raporu.

1/9- İmar  Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muhtelif Parseller 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine  yapılan itirazların  değerlendirilmesi  ile ilgili   raporu. 

1/10- İmar  Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında plan değişikliği yapılması hususunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 06.07.2023 tarihli raporu.

1/11- İmar  Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında plan değişikliği yapılması  ile ilgili 06.07.2023 tarihli raporu.

1/12- İmar Komisyonu’nun, 05.07.2023 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;
- Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi,
- Cihatlı Mahallemizin doğalgaz ve diğer altyapıların yapılması,
Taleplerine yönelik  değerlendirmeler  devam  ettiğinden  komisyona ek süre verilmesi ile ilgili    raporu.

1/13-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kumla ’da yaz aylarında turistik gezi amaçlı kullanılacak gezi treninin ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili raporu.