1- RAPORLAR 
 
1/1- İmar Komisyonu’nun, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin, İlçemiz Hisar Mahallesi 617 ada, 78 parselle ilgili talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, 140 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 
1/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde iki veya daha fazla çocuğu olan aileler için kreş ücretinde kardeş indirimi yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/4- İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi, 122 Ada 40 Nolu Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 
1/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi, 122 Ada 40 Nolu Parsel, 1436 Ada 1 Nolu Parsel, 1437 Ada 4 Nolu Parsel ile Plan Hükümlerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Engürücük Mahallesi, 1458 ada 29 parsele (E:562) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 
1/8- Hukuk Komisyonu’nun, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu.

1/9 Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Orhaniye Mahallesi Muhtarı Arif VURAL’ın isminin uygun bir sokağa veya yere verilmesi ile ilgili raporu