1- TEKLİFLER:

1/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2021 Mali yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı.

1/2- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gıda Bankası (Halk Market) Projesi için Şartlı Bağış olarak nakdi yardım kabul edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mah. 2707 ada 1 parselde bulunan imar planında park alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1135 ada 17 parsel 380,09 m2 yüzölçümlü Gemlik Belediyesine ait hisseli taşınmazın, 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması ile ilgili yazısı.

1/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Demirsubaşı Mahallesi 218 ada 3 parsel 223,99 m2 yüzölçümlü taşınmaz imar planlarında fay ve park alanında kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 16 ada, 108-124 ve 146 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan inceleme raporunda tespit edilen hususların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Üyelerinin talepleri doğrultusunda, Gemlik’te yapılacak olan yapıların mimari tasarım ve yapım aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetmelik Komisyonunun hazırladığı öneri raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı sonrası plan değişikliğine gelen itirazlarla ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarih 193 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Narlı Mahallesi Kırsal Mahalle Alanı sınırına gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarih 193 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Güvenli Mahallesi Kırsal Mahalle Alanı sınırına gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 

1/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Kurtul Mahallesi, 1353 ada 6 parsel ve 1354 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/12- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendi ve 18.Maddesinin (m) bendine istinaden Revize edilen “Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği” ile ilgili yazısı. 


 2- RAPORLAR
 
2/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, yaklaşık 50 hektar alanda 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi talebi ile ilgili 11.04.2022 tarihli raporu.

2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 20.04.2022 tarihli raporu.

2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine TİCK (Ticaret+Konut) alanlarında zemin katta ticaret kullanımına yönelik plan notu olarak eklenmesi ile ilgili 28.04.2022 tarihli raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili 26.04.2022 tarihli raporu. 
 
2/5- İmar Komisyonu’nun, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili 26.04.2022 tarihli raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili 26.04.2022 tarihli raporu.
 
2/7- İmar Komisyonu’nun, Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada ve parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili 26.04.2022 tarihli raporu. 

2/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 2189 ada, 4 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 28.04.2022 tarihli raporu.
 
2/9- Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları içerisinde süt sığırı yetiştiriciliği yapan ve yetiştirilen süt sığırı sayısı on ve ondan az olan aile işletmelerine Kırsal kalkınmayı desteklemek adına yem, suni tohumlama, gübre ve ilaç desteğinin verilmesi ile ilgili 27.04.2022 tarihli müşterek raporu.
 
2/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 227 ada 4 parseldeki Gemlik Belediyesine ait hissenin satışı ile ilgili 06.05.2022 tarihli raporu.