1- RAPORLAR

1/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Kumla Mahallesine halı saha ve basketbol sahasının tamiratının yapılması ile ilgili 30.09.2020 tarihli müşterek raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği kapsamında arka bahçe mesafesinin değerlendirilmesi ile ilgili 01.10.2020 tarihli raporu.

1/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 776 adanın batı cephesindeki imar hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 01.10.2020 tarihli raporu.
 
1/4- İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.06.2020 tarih 809 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Hamidiye Mahallesi 515 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ile ilgili 01.10.2020 tarihli raporu.

1/5- Hukuk Komisyonu’nun; İlçemiz, Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı dâhilinde kalan alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi ile ilgili protokol yapılması ile ilgili 30.09.2020 tarihli raporu.

1/6- İmar Komisyonu İle Hukuk Komisyonu’nun; Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2019/855 Esas sayılı dosya kapsamında 30.03.2020 tarih 2020/258 K. sayılı kararı ile "Kumsaz Mevkii (Gemlik) İlave Uygulama İmar Planı"nın iptaline karar verilmiş olup, İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili 08.10.2020 tarihli müşterek raporu.

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 581 ada 140 nolu parsel ve doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 09.10.2020 tarihli raporu.
 
1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Mahallesi 250 ada 1 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 08.10.2020 tarihli raporu.

1/9- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, 31 Ekim 2018 tarihinde Giresun / Şebinkarahisar ‘da şehit düşen Mehmet GÜNGÖR adının yeni yapılmakta olan Endüstri Meslek Lisesine verilmesi ile ilgili 09.10.2020 tarihli müşterek raporu