1- RAPORLAR

1/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 284 ada 1 nolu, 9 nolu (kısmen) ve Tescil Harici Alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 16.05.2023 tarihli raporu. 

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 334 ada 326-327 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 16.05.2023 tarihli raporu.

1/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi Eski 601 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemizde ticaret kullanımlı yapılarda, cephe giydirme ve kaplama sistemlerinin kurulumu için sınırın belirlenmesine yönelik talebi ile ilgili raporu.
 
1/5- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, Kumsaz Mevkii, yaklaşık 90 ha alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 
1/6- Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemizdeki ruhsat projelerinde, Gemlik’te temsilciliği bulunmayan meslek odalarından sicil durum belgesi istenmesi ile ilgili müşterek raporu.

1/7- Hukuk Komisyonu’nun, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu. 

1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde kişi başı alınacak hizmet bedelinin revize edilmesi ile ilgili raporu.

1/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Yaşlı Konukevi kişi başı hizmet bedelinin belirlenmesi ile ilgili raporu.
 
1/10- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa UNESCO Derneği ile birlikte, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi (SOKÜM) kurulması amacıyla, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na (IKSV) Ortaklaşa Hibe Programı başvurusu yapılması ile ilgili 09.06.2023 tarihli müşterek raporu.

1/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.