1/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesinde yaptırılan toplu konutlardan 1442 ada 4 parselde bulunan 1.Etapta A Blok Zemin kat 3 nolu daire ile D Blok 3 Kat 14 nolu dairenin takas edilmesi ile ilgili  11.02.2019 tarihli raporu                            

1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 26 pafta 89 ada 3 parseldeki taşınmazla ile ilgili 11.02.2019 tarihli raporu

1/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük (İslamköy) Mevkiinde 1871 parselde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm Kapsamında Belediyemizin Cihatlı Mahallesindeki sosyal konutları takas talebi ile ilgili 11.02.2019 tarihli raporu

1/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük  Mahallesi Yazırova Mevkii 1872 parselde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm Kapsamında Belediyemizin Cihatlı Mahallesindeki sosyal konutları takas talebi ile ilgili 11.02.2019 tarihli raporu

1/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük  Mahallesi 13 parselde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm Kapsamında Belediyemizin Cihatlı Mahallesindeki sosyal konutları takas talebi ile ilgili 11.02.2019 tarihli raporu

1/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük  Mahallesi 13 parselde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm Kapsamında Belediyemizin Cihatlı Mahallesindeki sosyal konutları takas talebi ile ilgili  11.02.2019 tarihli raporu

1/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük  Mahallesi 1 pafta 26 parselde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm Kapsamında Belediyemizin Cihatlı Mahallesindeki sosyal konutları takas talebi ile ilgili  11.02.2019 tarihli raporu

1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kentsel dönüşüm amaçlı takaslara ilişkin yönetmeliğin irdelenmesi 11.02.2019 tarihli raporu

1/9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Kadro iptal-ihdas edilmesi ile ilgili  11.02.2019 tarihli raporu.                                                                                                                

1/10-Milli Eğitim ve Spor Komisyonu’nun, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 142 ada batı yönü karşısında plana işlenmiş sahil dolgu alanında bulunan koordinatları çerçevesinde açık çay bahçesi ile ilgili 07.02.2019 tarihli raporu.

1/11-Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, İlçemiz Adliye, Cihatlı, Fevziye Gençali, Kurtul, Küçükkumla, Orhaniye, Yeni Mahalle ve Osmaniye Mahallelerinde 3402 sayılı Yasanın 22-a maddesi uyarınca her mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili 11.02.2019 tarihli raporu.

1/12-İmar  Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli ilave İmar Planı ile ilgili 11.02.2019 tarihli raporu.

1/13-İmar  Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 953 ada 15 parsel ve 458 ada 1 parsel taşınmaza yönelik 1/1000 Ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar planı Sayısallaştırma ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 08.02.2019 tarihli raporu.

1/14-İmar  Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi Aytepe Bağlantı Yolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 08.02.2019 tarihli raporu .

1/15-İmar  Komisyonu’nun, Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarih 184 sayılı kararına istinaden hazırlanan Kuzey 1. Etap ve Eğitim Kampüs Alanına Yönelik Revizyon İmar Planı teklifi ile ilgili 11.02.2019 tarihli raporu. 11.02.2019 tarihli raporu.

1/16-İmar  Komisyonu’nun, Orhaniye Mahallesi, 344 ada 1 parseli 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsel ve 356 ada 12, 86 parsel nolu taşınmaz ile  ilgili 08.02.2019 tarihli raporu.

1/17-İmar  Komisyonu’nun,  Gemlik Belediye Encümeni’nin 14.09.2018 tarih ve 1159 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Kuzey Gelişme Alanı II. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi ile  ilgili 11.02.2019 tarihli raporu.

1/18-İmar  Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 653 ada149 –150 parseller ile 360 ada 12ve 13 parsel nolu taşınmazlarda 13.03.2018 tarih 210 sayılı Belediye Encümen  Kararı ile yapılan imar uygulaması sonucu oluşan parseller sahiplerinin, müktesep inşaat emsal alanında azalma olmaması için   Orhaniye 1796 adaya yönelik plan değişikliği yapılması  ile  ilgili 08.02.2019 tarihli raporu.