1-RAPORLAR


1/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediye Başkanlığı ve Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan Merhum Belediye Başkan Yardımcısı Bayram DEMİR’in isminin, Kurşunlu Yaşlı Konuk Evine verilmesi ile ilgili raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 199 ada 2 nolu, 198 ada 1 nolu ve 256 ada 1 nolu parsellere ve Arkeolojik Sit Sınırı Düzeltilmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 09.01.2024 tarihli raporu.

1/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi, 143 ada 1 (E:941) ve 143 ada 3 (E:940) nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümleri değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 09.01.2024 tarihli raporu.

1/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 155 ada 8-9-10-11 (kısmi) - 13 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 09.01.2024 tarihli raporu.
 
1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyinde Muhtelif Alanlara Ait; Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 11.01.2024 tarihli raporu.
 
1/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hamidiye-Demirsubaşı Mahalleleri Tescil Harici Alan (Çarşı Deresi Köprüsü Çevresi) ve Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 8 Nolu (Kısmen) Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 23.01.2024 tarihli raporu.

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Kayhan Mahallesi, 264 ada 45 ve 17 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 23.01.2024 tarihli raporu.
 
1/8- İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2021/1091 E. Sayılı dosyası kapsamında, 2022/1692 K. sayılı kararı ile, Orhaniye Mahallesi 16 ada 24, 25, 27, 102, 106, 108, 124, 126, 127, 139, 142, 143, 144 Parsellere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği işleminin iptaline karar verildiğinden İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi talebi ile ilgili 30.01.2024 tarihli raporu. 

1/9- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz, Umurbey Mahallesi 166 ada 1 parsele İlişkin Planı Değişikliği veya kamulaştırma yapılması ile ilgili 31.01.2024 tarihli müşterek raporu.

1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cemil Meriç Kültür Merkezinde yapılacak olan nikah törenleri için 2024 yılında alınacak salon ücretinin belirlenmesi ile ilgili 08.02.2024 tarihli raporu.
 
1/11- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik Belediye Spor Yüzme Branşında müsabık sporcularımızın, Belediyemize ait yüzme havuzu kullanım ücretinde indirim yapılması talebi ile ilgili 09.02.2024 tarihli müşterek raporu.