1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereği, Belediye Meclisinin Temmuz Ay’ında tatil edilmesi ile ilgili yazısı.

1/2- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 1158 ada, 11 (562,32 m2 ) parselde bulunan taşınmaz ile ilgili Gemlik Belediye Meclisi‘nin 12.03.2019 tarih ve 2019/70 sayılı kararının iptali ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR

2/1- Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu İle Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi bünyesinde Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili 25.05.2021 tarihli müşterek raporu.

2/2- Hukuk Komisyonu ile Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/485 Esaslı soruşturma dosyasında atılı suçun delili kabul edilen Gemlik Belediye Meclisinin 06.07.2009 tarihli Meclis kararı ile Umurbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Engürücük köyünde mevcut su havuzlarının mülkiyetlerinin devri ya da koruma, kullanma hakları ile ilgili 25.05.2021 tarihli müşterek raporu. 

2/3- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 593 ada, 455 parselin ticaret alanına alınması için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili 27.05.2021 tarihli raporu.

2/4- İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 822, 1733 ve 1738 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 25.05.2021 tarihli raporu.

2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz K.Kumla ve Cumhuriyet Mahallelerine mezarlık yeri belirlenmesi ile ilgili 25.05.2021 tarihli raporu.

2/ 6- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Nacaklı suyunda meydana gelen bulanıklıkla ilgili 26.05.2021 tarihli raporu.