1- TEKLİFLER:
 
1/1- Kültür İşleri Müdürlüğünün, Cemil MERİÇ ve Yunus EMRE Kültür Merkezlerimizin diğer kültür merkezleri ücretleri baz alınarak ücret tarifesi belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye Mallarının ve Gelirlerinin Mecburi Kamu Hizmetlerinde Kullanılması ile ilgili yazısı.

1/3- Kültür İşleri Müdürlüğünün, 7.Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin 2022 yılında 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi /1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Değişiklikleri Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarih ve 142 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2021 tarih 1851 sayılı kararı ile onaylanmış olan plana askı süresinde gelen itirazlarla ilgili yazısı.
 
1/5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı. 

2-RAPORLAR:

2/1- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize bağlı Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevi 2022 yılı ücret tarifesi ile ilgili 21.01.2022 tarihli müşterek raporu.

2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada 26 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 26.01.2022 tarihli raporu.

2/3- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Şükriye Mahallesi köy Meydanı genişletilmesi için çalışma yapılması ile ilgili 26.01.2022 tarihli raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu’nun; 
• 04.10.20217 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen; İlçemiz Engürücük, Kurtul ve Hisar Mahalleleri Depolama ve KDKÇA planlarında mahkeme kararlarına istinaden plan değişiklikleri, 
• 07.02.2018 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen; Hisar Mahallesi 50 pafta 456 ada 110 parsel sayılı taşınmaz ve İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı ile ilgili Mahkeme kararlarının uygulanması,
• 04.04.2018 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen; Hisar Mahallesi 50 pafta 456 ada 92 parselle ile ilgili almış oldukları 26.01.2022 tarihli raporu. 


2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçük Kumla Mahallesi, 174 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih 7 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 24.01.2018 tarih 218 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili 26.01.2022 tarihli raporu.
 
2/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 182 ada 3 parsel ile ilgili 20.01.2022 tarihli raporu. raporu.

2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 154 ada 2 parsel, 155 ada, 1 ve 2 parsel, 2179 ada, 3 ve 4 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 27.01.2022 tarihli raporu.