1- RAPORLAR:

1/1- Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet ve Projeleri için Belediye Başkanına Şartlı Bağış  kabul  yetkisi verilmesi ile ilgili raporu.
1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili raporu.
1/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2020 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu.
1/4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2020 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili raporu.