1- TEKLİFLER: 

1/1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 2020/27 Sayılı Genelge doğrultusunda, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen ve Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren işyerlerinden tahsil edilecek bedellere ilişkin indirim veya erteleme yapılması ile ilgili yazısı.

1/2- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik, Belediyemiz Kreşinde ücretsiz eğitim verilmesi ile ilgili yazısı. 


 1 - RAPORLAR:

2/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı dahilinde kalan alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi ile ilgili gerekli plan değişikliklerinin yapılması ile ilgili raporu. 

2/2- Hukuk Komisyonu’nun, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı dâhilinde kalan alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi ile ilgili protokol yapılması ile ilgili raporu.