1- TEKLİFLER:
 
1/1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Mah. 1969 ada 165 parsel Tarla Vasıflı 112.903,51 m2 taşınmaz Atıcılık müsabakaları v.s. faaliyetlerde kullanılması amacıyla, 5393 sayılı yasanın 75. maddesi c bendi uyarınca Belediyemiz ile Ortak Hizmet Protokolü imzalanması ve taşınmazın ücretsiz tahsisinin yapılması ile ilgili yazısı. 

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 356 ada 110 ve 111 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılması ile ilgili yazısı. 

1/3- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, 2022 Yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili yazısı.

1/4- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu için 1(bir) adet üye seçimi ile ilgili yazısı.
 
1/5- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Bursa İli Belediyeler Birliğine 1 (bir) adet yedek üye seçimi ile ilgili yazısı. 

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2021 tarih 1142 sayılı kararı ile onaylanmış olup, plana askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarih ve 180 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.08.2021 tarih 1324 sayılı kararı ile onaylanmış olup, plana askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

2- RAPORLAR:

2/1- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Engürücük Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.
 
2/2- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Gencali Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.
 
2/3- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Yeniköy Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Haydariye Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.

2/5- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Küçükkumla Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.
 
2/6- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Büyükkumla Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.

2/7- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Karacaali Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.

2/8- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Narlı Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.
 
2/9- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Güvenli Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.

2/10- Hukuk Komisyonu ile Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi No:239 adresinde bulunan ve Belediyemiz tarafından yaptırılan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca Gemlik Ziraat Odası Başkanlığına tahsis edilen taşınmaz ile ilgili 27.10.2021 tarihli müşterek raporu. 
 

2/11- Hukuk Komisyonu ile Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, İlçemizde bulunan zeytinlik arazilerin veya tarlaların tel örgüyle çevrilmesi ile ilgili 27.10.2021 tarihli müşterek raporu.
 
2/12- Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Dr. Ziya Kaya Mah. Kapalı pazar da Cumartesi günü kurulmakta olan pazaryerinin iptali ve yeniden düzenleme yapılması ile ilgili 27.10.2021 tarihli raporu.

2/13- İmar Komisyonu’nun, Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 63-78-81 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 26.10.2021 tarihli raporu 
 
2/14- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Uygulama İmar Planına ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 21.10.2021 tarihli raporu.

2/15- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 26.10.2021 tarihli raporu.