1- RAPORLAR

1/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan duyuru (anons) sistemleri ile ilgili 16.08.2021 tarihli raporu.

1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Güvenli Mahallesi, 130 ada 12 parsel Belediyemiz mülkiyetinde olup mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Parselin bitişiğindeki 130 ada 11 parselin de Mesire Alanı olarak değerlendirilmesi ile ilgili 19.08.2021 tarihli raporu.

1/3- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Feyziye Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu. 
 
1/4- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Hamidiyeköy Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.

1/5- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Fındıcak Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.
 
1/6- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Katırlı Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.

1/7- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Muratoba Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.

1/8- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Şahinyurdu Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.

1/9- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Şükriye Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.
 
1/10- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne değişen Adliye, Büyükkumla, Cihatlı, Engürücük, Gencali, Güvenli, Haydariye, Karacaali, Kurtul, Narlı, Yeniköy, Küçükkumla, Kurşunlu ve Umurbey Mahalleleri Kırsal Mahalle” olarak tüzel kişilik kazandırılması ile ilgili değerlendirmeler devam ettiğinden ek süre talep edilmesi ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek raporu.

1/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada, 36 parsel ve Osmaniye Mahallesi 741 ada, 93 parselde bulunan taşınmazlar ile ilgili 23.08.2021 tarihli raporu. 

1/12- İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi Celal Bayar Evleri olarak tanımlanan alanda bulunan yapıların mimari tip projesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 23.08.2021 tarihli raporu.

1/13- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına gelen askı itirazların değerlendirilmesi talebi ile ilgili 25.08.2021 tarihli raporu.
 
1/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bütçe İçi İşletme (GEMTAR’ın) Kurulması için alınan 02.06.2021 tarihli ve 2021/ 92 sayılı Meclis Kararında düzeltme yapılması ile ilgili 02.09.2021 tarihli raporu. 
 
1/15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Hisar Mahallesi 207 ada 2 parsel numaralı 179,78 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı ile ilgili 02.09.2021 tarihli raporu.

1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde Üniversite Ek Hizmet Binasının yapılması işi için İlçemizde faaliyet gösteren odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları sanayi kuruluşları, esnaflarımız ve yardımsever vatandaşlarımızdan şartlı bağışların kabul edilmesi ve Uludağ Üniversitesi, Borusan Kocabıyık Vakfı ve Gemlik Belediyesi arasında protokol imzalanması ile ilgili 03.09.2021 tarihli müşterek raporu. 

1/17- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 16 ada, 24-25-27-102-108-124-143-144 parseller, 342 ada 19-49 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine gelen askı itirazı ile ilgili raporu

1/18- İmar Komisyonu’nun İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 16 ada 108, 124 ve 146 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.