1- TEKLİFLER:
 
1/1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Encümeni’nin 14.11.2017 tarih ve 1642 sayılı, İlçemiz Engürücük Mahallesi ve Kurtul Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde 18.madde uygulamasına dair Encümen Kararı için, Bursa 2.İdare Mahkemesi'nce verilen 26/09/2019 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili yazısı.

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Feyziye Mahalle Muhtarının, resmi kurumlarda ve resmi evraklarda Fevziye olarak geçmekte olan Mahalle adının Feyziye olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

1/3- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mahallesi karanfil Sokak No:26 Bilgin Apt. 37 pafta, 546 ada ,19 parselde yıkılacak olan bina maliklerinin dairelerine karşılık Cihatlı Mahallesinde bulunan Belediye konutlarından takas yoluyla daire verilmesi talebi ile ilgili yazısı. 
 
1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Şahinyurdu Mahallesi köy Meydanının genişletilmesi ve yol genişliğinin artırılması amacıyla 162 ada 3 parselin satın alınması veya takas yapılması için alınan 07.09.2015 tarih ve 2015/213 sayılı meclis kararının iptali ile ilgili yazısı.

1/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Hamidiye Mahallesi 666 ada 421 parsel numaralı taşınmaz kamulaştırmasız fiili el atma nedeni ile mülk sahibinin uğramış olduğu zararın tazmini için uzlaşma talebi ile ilgili yazısı. 

1/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 233 ada 13 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında katlı otopark alanında kaldığından, imar planı değişikliği yapılması, imar planı değişikliğinin mümkün olmaması halinde takas veya kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısı.
 
1/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 550 ada 154 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında bir kısmı kurum ve bir kısmı katlı otopark alanında kaldığından imar planı değişikliği yapılması, imar planı değişikliğinin mümkün olmaması halinde takas veya kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısı.

1/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 157 ada 3 parsel, 291 ada 4 parsel ve 2247 ada 30 parsellerin, mülkiyeti belediyemize ait 157 ada 2 parselle takas yapılması talebi ile ilgili yazısı.

1/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 181 ada 14 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından, kamulaştırılması veya yeniden imara açılması talebi ile ilgili yazısı.
 
1/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Gemlik İlçe Stadyumunun kullanım hakkının bedelsiz olarak Belediyemize devri ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

1/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Gençali Kumsaz Mevkii 3 pafta 1610 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı. 

1/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Hamidiye Mahallesi 38 pafta 848 ada 31 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili yazısı. 

1/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Hamidiye Mahallesi 176 ada 4 parselin teknik altyapı alanından çıkartılarak imar durumu verilmesi veya bu mümkün değilse kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Osmaniye Mahallesi Kaşyaka Mevkii 706 ada 44 parselde bulunan taşınmaz fay hattında kaldığından takas yapılması veya kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Engürcük Mahallesi 1340 ada 7 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Osmaniye Mahallesi 75 ada 2 parselde bulunan taşınmaz imar planında fay hattında kaldığından kamulaştırma programına alınarak kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada 84 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından kamulaştırma programına alınarak kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/18- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, 2020 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili yazısı.

1/19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Kadro iptal- İhdas işlemleri ile ilgili yazısı. 

1/20- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Nilüfer Belediyesinin gezi treninin Belediyemizin kullanımına tahsisi ve iki kurum arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı’na yetkisi verilmesi ile ilgili 04.09.2019 tarih ve 194 sayılı Meclis Kararımızda düzeltme yapılması ile ilgili yazısı.

1/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarındaki Değişen İmar Yönetmelikleri Doğrultusunda Tescilli Bina Bulunmayan Ticaret Alanlarına İlişkin İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 
 
 
 2- RAPORLAR:

2/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Yeni yapılan Gemlik Devlet Hastanesinin İlçe yerleşim alanına uzak olmasından dolayı, İlçe merkezinde uygun bir yere acil servis açılması ile ilgili 18.10.2019 tarihli raporu. 

2/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik’e hizmet etmiş Dr. Naci ÖZOKUR ve Dr. Seyfi ARIKAN, Dr. Abdullah ÖZTEMİZ, DR. Mustafa KARBAY ve Dr. Kemal Faruk SEVİLMİŞ isimlerinin uygun görülen bir caddeye verilmesi ile ilgili 04.10.2019 tarihli raporu.

2/3- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Ertuğrul SEYHAN isminin Umurbey Mahallesinde uygun görülen herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili 31.10.2019 tarihli raporu.

2/4- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesindeki 260 ada, 1 nolu parselin etrafındaki iki sokağında isimlendirilmesi ile ilgili 04.10.2019 tarihli raporu.

2/5- Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hizmet ve projeleri için Belediye Başkanına şartlı bağış kabul yetkisi verilmesi ile ilgili raporu. 

2/6- Tarım balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 616 ada 79 parsel nolu taşınmazda M.Ö. 4. yüzyıla ait “Mezar Odası ve Koruma Alanı” ile ilgili 30.10.2019 tarihli raporu.

2/7- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları içerisinde yetkimiz dahilindeki cadde ve sokaklarda bulunan billboard pano, raket pano, germe tabelaların kullanım hakkı ile ilgili 31.10.2019 tarihli müşterek raporu.

2/8- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Festival alanın yanındaki yeni çay bahçelerinin önlerinin düzenlenmesi ile ilgili 31.10.2019 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Çömlektepe Mevkii, Denizden Su Alma ve Deniz Derin Deşarj Boru hattı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin 31.10.2019 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 82 ada 296 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 31.10.2019 tarihli raporu.

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Mahallesi 161 ada 10 – 11 – 13 – 14 – 15 nolu parsellerde bulunan taşınmaz imar planında kapalı pazar yeri ve otopark alanında kaldığından, kamulaştırma veya belediye mülkleriyle takas talebi var ise de söz konusu parsellerde herhangi bir revizyon yapılıp yapılmayacağı ile ilgili 01.11.2019 tarihli müşterek raporu.