1- RAPORLAR 
 
1/1- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2249 ada 7-8-9-10 nolu Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi ile ilgili raporu. 

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Muratoba Mahallesi, 1652 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

1/3- İmar Komisyonu’nun, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu. 
 
1/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.
 
1/5- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.
 
1/6- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Büyükkumla ve Karacaali Mahalle sınırlarının belirlemesi ile ilgili müşterek raporu.

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Kurşunlu Mahallesi, Karayolu Kamulaştırma ve Koruma Kuşağı Alanına ilişkin Kurşunlu 2 Nolu Bölge 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.
 
1/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 1844 ada 22 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu. 

1/9 İmar Komisyonu’nun, 01.11.2023 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;

• İlçemiz, Eşref Dinçer Mahallesi, 2656 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği,

• İlçemiz, Hisar Mahallesi 207 ada 300 parselin güneyindeki yola cepheli olan bütün parsellerin mağduriyetini giderecek şekilde değerlendirilmesi, 
 
• Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı 2.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri geçerlidir.” Şeklinde plan notu yer almaktadır. Söz konusu plan notunun Gemlik (Bursa) Sağlık Tesisi Alanı ve Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinden kaldırılması,

• Osmaniye Mahallesi 1172 ada 5 parsele 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

• İlçemiz, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri, Depolama Alanları 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı kapsamında kalan, muhtelif ada, parsellerde 18 uygulamasına göre ekte sunulan alanlarda plan değişikliği yapılması, Taleplerine yönelik değerlendirmeler devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi ile ilgili raporu.