1- TEKLİFLER:

1/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2021 yılı için Geçici İşçi vizeleri ile ilgili yazısı 

1/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili yazısı.

1/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 2021 yılı Denetim Komisyonu seçilmesi ile ilgili yazısı.

1/4- Zabıta Müdürlüğü’nün, Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2021 yılı yola katılım bedellerinin görüşülmesi ile ilgili yazısı.
 
1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2021 yılı kroki tasdik ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2021 yılı otopark ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 195 ada 82-96 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 522 ada 39 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Gençali Mahallesi 3-685-1715 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.


2- RAPORLAR: 

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 666 ada, 304 parsel numaralı 185,00 yüzölçümlü arsa vasıflı yerin imar uygulamasında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 15.12.2020 tarihli raporu.

2/-2 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Yeni Mahallesi, 63 ada, 4 parsel numaralı 109,65 yüzölçümlü Bahçeli Ahşap Ev vasıflı yerin imar planında yolda kaldığından taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 15.12.2020 tarihli raporu.

2/-3 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Halitpaşa Mah. 321 ada 17 parsel numaralı 196,86 yüzölçümlü Kargir Mağaza vasıflı yerin Kent Müzesi alanında kaldığından taşınmazın satın alınması veya kamulaştırılması ile ilgili 15.12.2020 tarihli raporu.

2/-4 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Halitpaşa Mah. 321 ada 18 parsel numaralı 66,89 yüzölçümlü kargir ev vasıflı yerin Kent Müzesi alanında kaldığından taşınmazın satın alınması veya kamulaştırılması ile ilgili 15.12.2020 tarihli raporu.

2/5- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2020/27 Sayılı Genelge doğrultusunda, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen ve Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren işyerlerinden tahsil edilecek bedellere ilişkin indirim veya erteleme yapılması ile ilgili 24.12.2020 tarihli müşterek raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahallesi Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahallesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (yaklaşık 121 hektar) hazırlanması işi kapsamında hazırlanarak ilgi dilekçe ile sunulan Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 28.12.2020 tarihli raporu. 

2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 1933 ada 1, 2, 3 parsel, 1931 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 1932 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 24.12.2020 tarihli raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 210 ada, 9 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 28.12.2020 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 173 ada 1, 2, 3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 28.12.2020 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 211 ada 42 nolu parsel ve doğusundaki alan ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 28.12.2020 tarihli raporu.
 
2//11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 2135 ada 4 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 28.12.2020 tarihli raporu.