1- TEKLİFLER:
   
1/1- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün,  2023 yılı  Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili yazısı.

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  Gemlik Merkez Balıkçı Barınağı ve Kayıkhane Mevkii Mendirekte, barınma ve ürün boşaltma ücret tarifesinin güncellenmesi ile ilgili yazısı.

1/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gemlik Temsilciliği’nin  faaliyetlerinde kullanılmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan Katlı Otopark Halönü Sokak No: 20’de bulunan yerin tahsis talebi ile ilgili yazısı. 

1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik ilçesi Orhaniye Mah.2338 ada 18 parsel  4856,62 m² yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmaz imar planında yolda kaldığından parselin 354,00 m² lik kısmının kamulaştırılması ile ilgili yazısı. 

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarih ve 134 sayılı kararı ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarih ve 1281 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 187 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği BİLSEM fonksiyonunun yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,  Bursa ili  Gemlik İlçesi hisar Mahallesi 207 ada 128 parselin Mimari Projesi ile ilgili yazısı. 
   
1/7- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Moldova Cumhuriyeti UTA Gagauzia Özerk Bölgesi, Dezghingea Belediyesi   ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkileri başlatılması ile ilgili yazısı.
   
1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Gençali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 134 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı kadastral yolu ( TOGG Tesislerine giden yol) ekli krokide işaretlenerek isimsiz sokağa uygun görülen bir sokak veya cadde ismi verilmesi ile ilgili yazısı. 

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2021 tarih811 sayılı kararı ile onaylanan Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda plan hükümlerindeki zaiyat bedeliyle ilgili plan notunun (10. Madde), yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Kumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (Yaklaşık 235 Hektar) Hazırlanması işi,  Küçükkumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.03.2022 tarih ve 36 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 16.06.2022 tarih 841 sayılı kararı ile onaylanmış ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.09.2022 tarih ve 11629 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, plana askı süresince gelen itirazın  değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

2- RAPORLAR


2/1- Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür  ve spor Komisyonu’nun, Gemlik Tarihini, Kültürünü Araştırma  ve  Yaşatma Derneği olarak kültürel faaliyetleri ve çalışmaları yapacak yer tahsisi talebi ile ilgili  22.11.2022 tarihli müşterek raporu. 
 
2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçe Jandarma  Komutanlığı  sorumluluk alanında bulunan,   İlçemiz Cihatlı Mahallesi Belediye Konutları, Sağlık Ocağı binası içerisinde yer alan  1 adet oda, 1 adet mutfak ve 1 adet tuvalet yerinin Asayiş Noktası yapılması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığına tahsisi  ile  ilgili 29.11.2022 tarihli raporu. 

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, tapunun 5OIV pafta, 817 ada, 221 parsel ile ilgili 29.11.2022 tarihli raporu.
   
2/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada 188 parselde yüksek terk oranı nedeniyle mağduriyetin giderilmesinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 15.11.2022 tarihli  raporu.
 
2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında değerlendirilmiş olup söz konusu alanda +2,70 su basman kotunun kullanılması  ile ilgili 15.11.2022 tarihli raporu

2/6- İmar Komisyonu’nun, , İlçemiz   Orhaniye   Mahallesi,  1403   ve     1404   adalardaki parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 10.11.2022 tarihli  raporu
    
2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle, Çukurbahçe Mevkii, 700 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili  21.11.2022 tarihli raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun  İlçemiz  Kurşunlu Mahallesi, 142, 143, 144, 2140, 2141 ve 2142 nolu imar adalarının bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2022 tarihli raporu. 
2/9- İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa), Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muhtelif Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2022 tarihli raporu.