1- TEKLİFLER:

1/1- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Zeytin Dalı Eğitim ve Kültür Derneği ile Belediyemiz arasında imzalanan protokolün yenilenmesi ile ilgili yazısı. 

1/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Merkezi İzmir’de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunması ve Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
2- RAPORLAR:
 
2/1- Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması amacıyla Gemlik’te faaliyet gösteren Özel Sektör Kurumlarının da yardım taleplerinin karşılanması ile ilgili 16.09.2019 tarihli müşterek raporu.
 
2/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Eşref Dinçer Mahallesi ve Dr. Ziya Kaya Mahallelerine “Semt Pazarı” ihtiyacının karşılanması ile ilgili 13.09.2019 tarihli müşterek raporu.

2/3- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Gemsaz Mevkii yerleşim alanının Ata Mahallesi Muhtarlığından ayrılarak müstakil bir muhtarlık olması talebi ile ilgili 13.09.2019 tarihli müşterek raporu.
 
2/4- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemizde yaşanan trafik yoğunluğunun giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması ile ilgili 13.09.2019 tarihli müşterek raporu.

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Belediyemizce yapılan Kamulaştırma veya Satın almalarda; Belediyemizin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla takas edilmesi; takas yapılırken tespit komisyonunun belirlediği değerin üzerinde kalan kısmın nakit olarak tahsil edilmesi ile ilgili 12.09.2019 tarihli müşterek raporu.

2/6- Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, İlçemizde olası afet anında alınması gereken önemler, toplanma yeri, konteyner –çadır kentler, saha hastanesi vb. alanlar belirlenmesi ile ilgili 18.09.2019 tarihli raporu.

2/7- İmar Komisyonu ile Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik hudutları dahilinde bulunan sahillerimizin denizden istifade edilmesi ile ilgili 26.09.2019 tarihli müşterek raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı Antik Taş Ocağı ve Nekropol Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 25.09.2019 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 1 ada, 152 ve 155 parseller ile 649 ada 1-6 parselleri kapsayan alanın “Anıtsal Yapı Kalıntısı ve Koruma Alanı” olarak tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanun doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 25.09.2019 tarihli raporu

2/10- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 616 ada 79 parsel nolu taşınmazda M.Ö. 4. Yüzyıla Ait mezar odasının “Mezar Odası ve Koruma Alanı” olarak tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanun doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili 25.09.2019 tarihli raporu.

2/11- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 940 ve 941 parsel nolu taşınmazlara yönelik sunulan ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 25.09.2019 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planına gelen itirazlarla ile ilgili 03.10.2019 tarihli raporu.

2/13- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 587 ve 588 parsellerin bulunduğu alanda sokak hayvanları için Rehabilitasyon Merkezi düşünüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 25.09.2019 tarihli raporu.

2/14- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 235 ada 1-11 parsel, 235 ada 5-7 parseller, 1214 ada 14 parseller ve çevresinin “1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanun doğrultusunda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili 25.09.2019 tarihli raporu.

2/15- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Hastane, Toki, Sosyal Konutlar ulaşım sorununun giderilmesi ile ilgili 26.09.2019 tarihli raporu.

2/16- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemizde geçici Hafriyat Döküm sahalarının oluşturulması ile ilgili 26.09.2019 tarihli raporu.

2/17- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Av. Özgür AKSOY Caddesinde bulunan 3 pafta 299 ada 4 parsel nolu arsaya iki katlı işyeri yapma amacıyla imar izni verilmesi ile ilgili raporu.

2/18- Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet ve Projeleri için Belediye Başkanına Şartlı Bağış kabul yetkisi verilmesi ile ilgili 04.10.2019 tarihli raporu. 
 
2/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Yeni Mahalle 971 ada 3 parselde bulunan Çukurbahçe Konutları ile Yeni Mahalle 905 ada 4 parseldeki Çamlık Konutlarındaki dairelerin satışa sunulması ile ilgili 03.01.02019 tarihli raporu.

2/20- Plan Ve Bütçe Komisyonu İle Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, S.S. Gençali Köyü Sulama ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifine zeytinci üreticimizin desteklenmesi amacıyla 1 adet gübre atma makinesi alınması ile ilgili 03.10.2019 tarihli müşterek raporu.
 
2/21- Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, S.S Engürücük Köyü Kalkınma Kooperatifinin zirai sulama havuzunun incelenip su kaçaklarının tespiti ve mümkünse onarımın yapılması ile ilgili 03.10.2019 tarihli raporu. 

2/22- İmar Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyemize ait olan Umurbey Mahallesi 210/A (210 ada 9 parsel) parselle ilgili 03.10.2019 raporu. 
 
 2/23- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili 03.10.2019 raporu

2/24- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 82 ada 296 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 03.10.2019 raporu
 
2/25- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi Toplu Konut projesi alanında kalan trafolarla ilgili 03.10.2019 raporu

2/26- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 457 parselde gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için imar hattının doğuya kaydırılarak, yol belirlenmesi, plan değişikliği ile ilgili 03.10.2019 raporu
 
2/27- Plan ve Bütçe Komisyonu İle Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, S.S. Umurbey Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Mülkiyeti Gemlik Belediyemize ait olan Umurbey Mahallesi 210/A (210 ada 9 parsel) parselin tahsis edilmesi ile ilgili 04.10.2019 tarihli müşterek raporu. 

2/28- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, .Önce Yaya” uygulaması ile ilgili 04.10.2019 tarihli raporu 
 
 2/29- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Otobüs durağı düzenlemesi ile ilgili müşterek raporu.