1- RAPORLAR

1/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; 2020 yılı ücret tarifesinde yer almayan ekspertiz dosya inceleme ücretinin belirlenmesi ile ilgili 19.08.2020 tarihli raporu. 

1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; 11.03.2020 tarih ve 31065 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' gereği yapılacak “Vize Kontrolü” işlerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 19.08.2020 tarihli raporu.

1/3- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik Belediyesi görev ve yetki alanında kalan yerlerde doğalgaz boru hattı, sabit ve mobil haberleşme alt yapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gereçlere ilişkin geçiş hakkı ücretinin belirlenmesi ile ilgili 12.08.2020 tarihli müşterek raporu.
 
1/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Mülkiyeti Belediyemize ait Balıkçı Barınağı ve Kayıkhane mevkiindeki mendirekteki tekne, kayık ve balıkçı gemilerinden 2020 yılı Barınma ve Ürün Boşaltma ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili 03.09.2020 tarihli raporu .

1/5- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu Revizyon Uygulama İmar Planı’ndaki binaların sıfır kotuna esas ortalama kot değerine ilişkin hükümlerin ve eğimli arazilerde yol cephelerinde istinat duvarı yapılması ile ilgili 03.09.2020 tarihli raporu.

1/6- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesinde bulunan Yiğitler Sokağın çatallaşarak ikiye ayrıldığı, iki sokağa da Yiğitler Sokak ismi verildiği ve karışıklıklara neden olmasından dolayı ekte işaretlenen sokağa uygun görülen bir sokak isminin verilmesi ile ilgili 04.09.2020 tarihli raporu.

1/7- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; Eşref Dinçer Mahallesi ve Osmaniye Mahallesinde bulunan iki ayrı Sokağa Güvercin Sokak ismi verilmiş olması sebebiyle Eşref Dinçer Mahallesinde bulunan 1.Bayrak Sokak isminin yeniden görüşülmesi ile ilgili 04.09.2020 tarihli raporu.