2- RAPORLAR


1/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Umurbey Mahallesi 1849 ada 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 03.11.2022 tarihli raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Kurşunlu Mahallesi 2157 ada 1 parsel ve 2151 ada 6 parsellerin bulunduğu alana ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 03.11.2022 tarihli raporu

1/3- İmar Komisyonu’nun, 02.11.2022 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen,
1- Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, H22-A-12-D-2-A nolu pafta, 142, 143, 144, 2140, 2141 ve 2142 nolu adalarda plan değişikliği,
2- Kurtul Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muhtelif Parsellere ilişkin Plan değişikliği itirazı,
3- Bursa ili, Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi, Aydınlar Çiftliği Mevkii yaklaşık 60 ha alanda yapılan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 Ölçekli Ata Mahallesi İmar Planı’nın değerlendirilmesi,
4- İlçemiz Gençali Mahallesi, Kumsaz Mevkii yaklaşık 90 ha alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi talebi ile ilgili konuların değerlendirilmesi devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi ile ilgili 03.11.2022 tarihli raporu.

1/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hisselerinin tamamı Gemlik Belediyesi’ne ait olan (GEMTAŞ) Gemlik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. ‘nin bünyesinde faaliyet gösteren Gemlik Tarım A.Ş. ‘nin sermayesinin 2.500.000,00 TL. Artırılması ile ilgili 02.11.2022 tarihli raporu.
 
1/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mah. 2433 ada 7 parsel 101,59 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, imar planında konut alanında kaldığından parselin satın alınması ile ilgili 03.11.2022 tarihli raporu.

1/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Kayıkhane Mevkii, 15 ada, 78 parselde bulunan ve Kentsel Dönüşüm Projesi alanında kalan arsanın kamulaştırılması ile ilgili 04.11.2022 tarihli raporu.
 
1/7- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Belediye meclisinin 05.07.2022 tarih ve 2022/99 sayılı kararına istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamidiye Mahallesi 756 ada 426 parsel numaralı, 22.823.m2 taşınmazın 150 m² lik bölümüne Mahalle Konağı yapılmak üzere, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kullanımına verilmesi ile ilgili müşterek raporu.