1- RAPORLAR:

1/1- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Hamidiye Mahallesi 666 ada 421 parsel numaralı taşınmaz kamulaştırmasız fiili el atma nedeni ile mülk sahibinin uğramış olduğu zararın tazmini için uzlaşma talebi ile ilgili 03.02.2022 tarihli müşterek raporu. 

1/2- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 550 ada 154 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında bir kısmı kurum ve bir kısmı katlı otopark alanında kaldığından imar planı değişikliği yapılması, imar planı değişikliğinin mümkün olmaması halinde takas veya kamulaştırılması talebi ile ilgili 03.02.2022 tarihli müşterek raporu.

1/3- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 148 ada, 58 nolu parsellerde bulunan taşınmazın imar planında yolda kaldığından, kamulaştırılması veya mümkünse eski plana dönüştürülmesi ile ilgili 03.02.2022 tarihli müşterek raporu.
 
1/4- İmar Komisyonu’nun, Mülkiyeti Cihatlı Köyü S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait olan 1433 nolu parsele zeytin depolama tesisi izni verilmesi talebi ile ilgili 23.02.2022 tarihli raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesinde ikiz nizam yapı adalarında kütle işli bölümlerde yapılaşma koşullarına ilişkin yöntemin belirlenmesi talebi ile ilgili 23.02.2022 tarihli raporu. 
 
1/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi ile ilgili raporu. 

1/7- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlgili Müdürlükçe uygun görülen yere Bursaspor Anıtı yapılması ile ilgili 11.02.2022 tarihli raporu.

1/8- Çevre Sağlık Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Eşref Dinçer Mahallesi Akasya Sokağa, Şehit Samet ŞEKER isminin verilmesi ile ilgili 17.02.2022 tarihli raporu.
 
1/9- İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 13 pafta, 2544 ve 2543 parsellerde Karayolu Kamulaştırma sınırına göre imar hattı düzeltilmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 23.02.2022 tarihli raporu.
 
1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili raporu. 

1/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cemil MERİÇ ve Yunus EMRE Kültür Merkezlerimizin ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili raporu.

1/12- İmar Komisyonu’nun, 02.03.2022 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;
• Gemlik Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 208 sayılı kararı ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2019 tarih ve 1504 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinde, Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 21.12.2020 tarihli ve 67933 sayılı yazısına istinaden, söz konusu plan inceleme raporunun değerlendirilmesi, 
• Gemlik ilçesi, Hisar Mahallesi, 616 ada 101 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi, 
• İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Yaklaşık 330 hektar) Hazırlanması İşi 1 Nolu Bölgeye İlişkin Plana askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi, 
• İlçemiz Kayhan Mahallesi, 877 ada, 182 parsel sayılı taşınmaz imar planında Park alanında kalmakta olup, imar plan değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,
• İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 741 ada, 142 parsel sayılı taşınmaz Sosyal Tesis alanında kalmakta olup, imar hatlarının değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili gündem maddelerine ek süre verilmesi ile ilgili 04.03.2022 tarihli raporu, 

1/13- İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, 02.03.2022 tarihli Olağan Meclis toplantısında müşterek komisyonlara havale edilen; İlçemiz Osmaniye Mahallesi 30 pafta, 657 ada, 32 parselde bulunan taşınmazla ilgili gündem maddesine ek süre verilmesi ile ilgili 04.03.2022 tarihli müşterek raporu.

1/14- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 02.03.2022 tarihli Olağan Meclis toplantısında müşterek komisyonlara havale edilen; İlçemiz Kayhan Mahallesi, 877 ada 182 parselde Gemlik İmam Hatip Mensupları Derneğine ait olan meri imar planında park alanı olarak belirlenen alanın değiştirilerek eski haline getirilmesi ya da kamulaştırılarak eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere derneğe ödenmesi talebi ile ilgili gündem maddesine ek süre verilmesi ile ilgili 04.03.2022 tarihli müşterek raporu.
 
1/15- Hukuk Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ve araç alınması ile ilgili 04.03.2022 tarihli müşterek raporu.
 
1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 09.03.2020 tarih ve 2020/53 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ayni yardım miktarına, 2022 Yılı Yeniden Değerleme oranında artış yapılması ile ilgili raporu.

1/17- Çevre sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz dahilinde belirlenecek bir cadde veya sokağa “İzzet Kaptan” adının verilmesi ile ilgili raporu.