1- RAPORLAR:
 
1/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Eşref Dinçer Mahallesi ve Dr. Ziya Kaya Mahallelerine hizmet verecek bir Semt Pazarı ihtiyacı ile ilgili 14.06.2019 tarihli raporu. 

1/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Kış Mevsimi gelmesiyle birlikte şehrimizin özellikle ova bölgesinde kalan mahallelerinde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek derecede “Hava Kirliliği” bulunduğu ve Halk sağlığını tehdit edecek kirlilik konusunda çözüm üretilmesi ile ilgili 17.06.2019 tarihli raporu.

1/3- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Sokak köpeklerinin ilçemize nereden getirilip bırakıldığının tespit edilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili 24.06.2019 tarihli raporu.

1/4- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Cumhuriyet Mahallesi, Gül Caddesi üzerindeki karşılıklı durakların olduğu yere trafik lambalarının alınması ile ilgili 27.06.2019 tarihli raporu.

1/5- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Fevziye Mahallesinde bulunan Karagöl’de yaşanan olumsuz çevresel etkilenmelerin yerinde inceleme yapılması ile ilgili 27.06.2019 tarihli raporu.

1/6- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Kumla arasında deniz motoru servisi konulması, bu hizmet için İlçemiz Gemlik 73 nolu otobüsçüler ve minibüsçüler kooperatifi ile protokol yapılarak hizmet alımının bu kooperatif aracılığıyla sağlanması ile ilgili 27.06.2019 tarihli raporu.

1/7- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Hisar Mahallesi, H22A08C/1C-2D-4B-3A paftalar, 643 ada, 1 parsel, 801, 802, 803, 804, 9892, 993, 994, 995 adalara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili 26.06.2019 tarihli raporu.

1/8- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Karayolu Kuzeyi, 334, 337, 338, 339, 342 ve 343 adalar ve muhtelif parsellerle ilgili 05.07.2019 tarihli raporu.

1/9- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz, Kurtul Mahallesi, 621 - 632, 1648 parsel nolu taşınmaz üzerinde yol planlanması ile ilgili 26.06.2019 tarihli raporu.

1/10- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Hisar Mahallesi, 614 ada, 60 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 26.06.2019 tarihli raporu.

1/11- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Hisar Mahallesi, 846 ada, 1 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 26.06.2019 tarihli raporu. 

1/12- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Küçükkumla Mahallesi Plan Hükümleri Tadilatına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.
 
1/13- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 243 ada, 7 ve 15 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu.

1/14- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 19 Pafta, 1885-2237 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı sınırları içerisindeki yeni 2241 ada, 2 parsel ve 2193 ada, 8 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 26.06.2019 tarihli raporu.

1/15- Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik Belediye Meclisinin 13.05.2019 tarih ve 2019/133 sayılı kararı ile güncellenen işyeri açma ve çalışma ruhsat ücretlerine üst sınır belirlenmesi ile ilgili müşterek raporu.
 
1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Kurulması ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü isminin Kültür İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Teşkilat Şeması ile ilgili raporu. 

1/17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili raporu. 

1/18- Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu.
 
1/19- Hukuk Komisyonu’nun, Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu.

1/20- Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemizde spor yapmakta olan, Ulusal veya Uluslararası yarışmalarda derece alan sporcularımızın Belediyemizce ödüllendirilmesi için yönetmelik hazırlanması ile ilgili müşterek raporu.

1/21- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Konutları İnceleme Komisyonu’nun, Belediyemiz tarafından Cihatlı Mahallesinde yaptırılmakta olan 2. Etap 1439 ada 1 ve 2 parsellerde ekli listede belirtilen A - B - C - D - E Bloklarda bulunan ve kuraya dahil edilmeyen 24 adet dairenin tahsisi ile ilgili müşterek raporu.