Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/837 Esas numaralı kararında, Küçükkumla Mahallesi 123 ada 1 parselin dahil edildiği 18. Madde Uygulaması ile ilgili, Gemlik Belediye Encümeni’nin 13/03/2014 tarih ve 237 sayılı kararın iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Kurulu’nun görüşü doğrultusunda, Gemlişk İlçesi Küçükkumla Mahallesi 123 ada 10 parselin dahil edildiği düzenleme sınırının kabul edilerek hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi imar uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 12/12/2017 tarih ve E/1754 sayılı kararı ile onaylanmış olup 15/12/2017 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızGeri dönüşüm ve röleve krokisi

Mal sahipleri (geri dönüşüm) 1

Mal sahipleri (geri dönüşüm) 2

Özet cetveli

Tescil sayfası(geri dönüşüm)