Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 593 ada 455 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.06.2021 tarih ve 94 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.08.2021 tarih ve 1324 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 14.03.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 14.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır

Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız