Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22A09D1B pafta 596 ada 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33 ve 34 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarih ve 143 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2022 tarih ve 340 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.04.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 22.04.2022-21.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Büyükşehir Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Gemlik Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Plan Değişikliğini indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız