Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla ve Orhaniye Mahalleleri, 247 ada 1 parsel ve 337 ada 7 ve 8 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.08.2021 tarih ve 116 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2021 tarih 1923 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 14.03.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 14.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız