Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesinde Gemlik Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 55 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.05.2019 tarih ve 692 sayılı kararı ile onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planına istinaden, Kurşunlu Revizyon Uygulama İmar Planında 1. Etap İmar Uygulaması sınırları içinde olan; 260 ada 1-2-3-10-11-12-13 parseller, 261 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12 parseller, 262 ada 1-2 parseller 263 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 264 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 265 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellerin tamamını, kapsayan alanda Gemlik Belediyesi Encümeninin 18.08.2020 tarih ve 578 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması 20.08.2020 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır


Uygulamayı Görmek için Tıklayın