Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesinde Gemlik Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 55 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.05.2019 tarih ve 692 sayılı kararı ile onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planına istinaden, Kurşunlu Revizyon Uygulama İmar Planında 3. Etap İmar Uygulaması sınırları içinde olan; 269 ada 1 parsel 270 ada 1 parsel ve 271 ada 1 parsel ve 272 ada 1 parsel 273 ada 1 parsel 1214 ada 13 parsel 2171 ada 2-3-4-5-15-16-17-18 parseller ve 2174 ada 2 parselin tamamını, 1214 ada 14 parseller ve 2171 ada 6-12-13-14 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda Gemlik Belediyesi Encümeninin 25.08.2020 tarih ve 591 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması 26.08.2020 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır


Uygulamayı Görmek için Tıklayın