Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16 ada 24-25-27-102-106-108-124-126- 127-139-142-143-144 parsellerin bulunduğu alan ve 342 ada 19-49 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notu askı itirazı sonrası plan notu değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarih ve 150 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2021 tarih 2064 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 27.01.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 27.01.2022-25.02.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız