Bursa İli, Gemlik İlçesi,Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 Ölçekli 2 nolu Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı, 2247 ada 31 nolu parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2022 tarih ve 340 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.04.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 22.04.2022-21.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Büyükşehir Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Gemlik Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız