Cihatlı Mahallesi 1437 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 1438 ada 1, 2 parseller, 1140 ada 1,2 parseller, 1441 ada 1,2 parseller ve 1442 ada 1,2,3,5 parsellerin oluşturduğu düzenleme sınırı içinde hazırlanan imar uygulaması

Encümen Kararını ve dosya eklerini ayrıntılı görmek için tıklayınız