Gemlik Belediye Encümeninin 21.07.2020 tarih ve 453 sayılı kararı ile muhtelif parselleri kapsayan alanda yapılan Depolama Alanları 1. Etap Geri Dönüşüm ve yeniden 18. Madde uygulamasına yapılan itirazların değerlendirildiği, Gemlik Belediyesi Encümeninin 08/09/2020 tarih ve 627 sayılı kararı ile 1347 ada 6 ve 7 parsellerde yapılan değişiklik 16.09.2020 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır


Uygulamayı Görmek için Tıklayın