Gemlik (Bursa), Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muthelif Parseller 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarih ve 61 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.09.2022 tarih ve 1209 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı değişikliği 12.10.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 12.10.2022-10.11.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız (423 mb)