Gemlik Engürücük Mahallesi 69, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 113,114,116,118, 248, 249, 250, 251, 252, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 465, 514, 516, 518, 536, 583, 584, 585, 587, 588, 595, 596, 599, 600, 610, 677, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 686, 688, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 713, 714, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 750, 751, 752, 755, 756, 757, 759, 905, 906, 907, 910, 912, 915, 916, 918, 919, 920, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 1193, 1598, 1601, 1602, 1641, 1642, 1643, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1674, 1677, 1688, 1716, 1717, 1729, 1790, 1793, 1794, 1795, 1796, 1798, 1805, 1861, 1862, 1867, 1868, 1869, 1870, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1931, 1933, 1935, 1937, 1947, 1955, 1957, 1960, 1961, 1962, 1966, 1975, 1976, 1994, 2026, 2030, 2044, 2045, 2064, 2065, 2078, 2089, 2090, 2091, 2092, 2095, 2096, 2099, 2100, 2101, 2102, 2106, 2108, 2132, 2133, 2183, 2201, 2202, 2204, 2208, 2209, 2241, 2355, 2356, 2369, 2370, 2371, 2464, 2491, 2507, 2551, 2624, parseller, 101 ada 1 ve 2 parsel, 104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parsellerin tamamı, dere taşkın sahası ile kadastro parsellerinin arasında bulunan, haritada “A” harfiyle gösterilmiş olan parsel ile “B” ile gösterilen kapanan çalılık alanının Maliye Hazinesi adına ihdas edilmesinden sonra taşınmazların tamamı, Engürücük Mahallesi düzenleme sınırının kısmen geçmiş olduğu 115, 119, 120, 247, 253, 438, 444, 445, 455, 463, 464, 474, 589, 591, 601, 604, 734, 735, 736, 737, 753, 758, 760, 779, 782, 783, 888, 904, 908, 909, 917, 1171, 1172, 1173, 1198, 1774, 1801, 1802, 1803, 1951, 1992, 2047, 2168, 2169, 2235, 2524, 2368 parsellerin kısmen uygulamaya dahil edilmesi, Kurtul Mahallesi 555, 572, 573, 574, 1256, 1272, 1671, 1672, 1676, 1686, 1687, 1688 parsellerin tamamı ile kısmen uygulamaya dahil edilen 494, 556, 568, 575, 580, 582, 1242, 1243, 1251, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1639, 1643, 1644, 1662, 1675 parsellerin oluşturduğu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması ile ilgili parselasyon, dağıtım ve cetvelleri, Gemlik Belediye Encümenin 14/11/2017 tarih ve E/1642 sayılı kararı ile onaylanmış olup 21/11/2017 tarihinden itibaren Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızDÜZENLEME SINIRI A0

DÜZENLEME SINIRI A2

İMAR

MAL SAHİPLERİ

ÖZET