Gemlik İlçesi, Gençali veHisar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, 12/02/2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı doğrultusunda, Hisar Mahallesi 520 ada 1 parsel, 521 ada 1 parsel ve Gençali Mahallesi 1753 parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddeleri uygulaması işlemleri, Hisar Mahallesi 521 ada, 3 parsel, 520 ada, 5 ve 6 parseller, Gençali Mahallesi, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 1765, 1766, 1767 parsellerin dahil edilerek hazırlanmış olan imar uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 30.09.2016 tarih ve E/785 sayılı kararı ile onaylanmış olup 03.10.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızMal Sahipleri


Özet Cetveli


Parselasyon İmar


Tescile Esas