Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi 125 ada 5, 68, 69 ve 73 parselleri kapsayan alanda yapılan imar (18. madde) uygulaması, Gemlik Belediye Encümeninde 22.06.2018 tarih ve E/663 sayılı kararı ile onaylanmış olup 22.06.2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır


Dosyayı Görmek için Tıklayın