Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Gemlik Belediyesi 10.06.2015 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 23.07.2015 tarih ve 1407 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliği dâhilinde 125 ada 15, 70 ve 71 numaralı parsellerin; 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması, Gemlik Belediyesi Encümenin 29.03.2016 tarih ve E/266 sayılı kararı ile düzenleme sınırı belirlenmiş, 01.04.2016 tarih ve E/279 sayılı kararı ile onaylanmış olup 06.04.2016 tarihinden itibaren itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.