Gemlik İlçesi Krşunlu Mahallesi kıyı kesimine ait, 1/1000 ölçekli H22A11C2D, H22A11C2C, H22A11C3B, H22A12D4A, H22A12D1D numaralık halihazır harita paftaları üzerine aktarılan onaylı kıyı kenar çizgisi paftaları, 01.09.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1 (bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız