Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Küçükkumla Mahallesi 230 ada 3, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması, Gemlik Belediye Encümeninin 27.01.2017 tarih ve E/361 sayılı kararı ile onaylanmış olup 30.01.2017 tarihinden itibaren Gemlik Belediye İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.