Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi kıyı kesimine ait, 1/1000 ölçekli H22A11C1D, H22A11C1C ve H22A11C4A numaralı halihazır harita paftaları üzerine aktarılan onaylı kıyı kenar çizgisi paftası, 06.06.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet Sitesinde 1(Bir) ay süre ile yayınlanacaktır.