Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 2 nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.02.2022 tarih ve 29 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.04.2022 tarih 580 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 14.06.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 14.06.2022-13.07.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız