Gemlik Belediye Meclisi’nin 12/04/2016 tarih ve 68 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 23/05/2016 tarih ve 1008 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 360 ad a12 ve 13 parseller, 653 ada 149, 150, 151, 152, 153, 154, 213 ve 214 numaralı parsellerin tamamının dahil edildiği imar uygulaması, düzenleme sınırı kabul edilerek, Gemlik Belediye Encümeni’nde 13/03/2018 tarih ve E/210 sayılı kararı ile onaylanmış olup 16/03/2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızDüzenleme Sınır Haritası

Tescile Esas Dağıtım

Dop Özet

Mal Sahipleri