Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1259 numaralı adalan kapsayan bölgede hazırlanmış olan Geri Dönüşüm hesap ve Cetvelleri’nin Gemlik Belediye Encümeni’nin 22/04/2016 tarih ve E/372 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Geri dönüşüm sonucu oluşan parsellerden 82 ada 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291,292, 294 ve 295 numaralı parseller daha önce Gemlik Belediyesi adına kapanan yollardan ihdas edilen parseller olması nedeniyle, adı geçen persellerin yeniden yapılan imar uygulamasında DOP’da kullanılmasına, ayrıca hesaplanan DOP’un ilk uygulamadaki DOP oranından fazla çıkması nedeniyle belediyemiz taşınmazlarından yeteri kadar kısmın kullanılarak yeni DOP oranının eskisini geçmeyecek şekilde düzenlenerek, 82 ada 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 , 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 289, 290, 293, 427 ada 2, 428 ada 5, 6, 7, 429 ada 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 706 ada 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 171, 172 ,173, 174, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 708 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 parseller ile ilgili hazırlanmış olan imar uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 06.05.2016 tarih ve E/415 sayılı kararı ile onaylanmış olup 12.05.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.